LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – LỚP  LÁ

NĂM HỌC: 2021 – 2022

 

CHỦ ĐỀ/THỜI GIAN

NỘI DUNG/ĐỀ TÀI

CHỈ SỐ - MỤC TIÊU

 

  1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1/ Trường mầm non – tết trung thu

 (Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

 

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong mùa dịch

     (MT 19 - CS 19)

Đi bằng mép ngoài bàn chân

 

Bật liên tục vào vòng

 

Bò bằng bàn chân và bàn tay

 

2/ Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Đi và đập bắt bóng

(MT 8- CS 10)

Chăm sóc răng miệng như thế nào là đúng cách

(MT 22 - CS 16)

Nhận biết, phân loại các nhóm thực phẩm

        (MT 18)

Làm quen với một số thao tác chế biến nước uống

 

Tung bóng lên cao và bắt bóng

 

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

 

Bật xa 40-50 cm

(CS1)

Đi và đập bắt bóng

(MT 8- CS 10)

Bò chui qua ống dài

 

Các món ăn quen thuộc trong gia đình, thực hành rán trứng

(CS 19- MT 19)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Bật nhảy từ cao xuống

(CS2)

Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

(MT5)

Bật tách chân, khép chân

 

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

 

Ném trúng đích thẳng đứng

(MT7)

Các món ăn từ động vật

 

Bật qua vật cản

 

Đi theo đường dích dắc

 

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

 

Bò dích dắc qua 7 điểm

(MT10)

Ném xa bằng một tay

(CS3)

Bé ăn thế nào để có sức khỏe tốt

 

Các món ăn từ thực vật

 

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

 

Bật xa, ném xa bằng hai tay

(CS1)

Ném xa bằng hai tay

(MT7)

Nhận biết lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người

 

Nhảy lò cò

(CS 9)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Lựa chọn, sử dụng trang phục đúng thời tiết

 

Tung, đập bắt bóng tại chỗ

 

Đi trên ván kê dốc

(MT 2)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

 

Đi theo đường dích dắc, ném trúng đích nằm ngang

 

Bật qua vật cản, ném trúng đích bằng một tay

 

Bật qua vạch cản, chạy nhanh

(CS 12)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Bật tách chân, ném trúng đích thẳng đứng

            (MT 7)

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh

(MT 32)

  1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

a/ Khám phá

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Lớp mẫu giáo của bé

(MT 77)

Một ngày ở trường của bé

(MT 76)

Trò chuyện về ngày tết trung thu

 

2/ / Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Các bộ phận trên cơ thể bé

(MT 72)

Sự kì diệu của cái mũi

 

Sự lớn lên của bé

(MT 54)

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Trò chuyện về gia đình bé

(MT 74), (MT 73)

Khám phá đồ cùng gia đình

(CS 96)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Tìm hiểu về ngày 22/12

(MT 78)

Trò chuyện về nghề nông

(CS 98)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

Bé khám phá các con vật nuôi

(CS 92)

Bé khám phá các loại cá

 

Bé khám phá các con vật sống trong rừng

(MT 55)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

Sự phát triển của cây

(CS 93)

Sự kì diệu của các loại quả

(MT 48)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

 

Đặc điểm, công dụng của phương tiện giao thông đường bộ

(CS 96- MT 51)

Trò chuyện về ngày 8/3

(MT 76)

Bé học luật giao thông

(CS  114- MT 52)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Bé tìm hiểu về ngày và đêm

(CS 110)

Sự kì diệu của nước

(MT 49)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

Quê hương Tam Quan của bé

(CS 97), (MT 79), (MT 80)

Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu

(MT 79)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Bé tìm hiểu về lớp 1

(CS 113), (CS 111)

(MT 75)

b. Làm quen với toán

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân

(MT 69 - CS 108)

Nhận biết số lượng và chữ số từ 1- 4

(MT 59)

2/ Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Đếm, nhận biết số lượng và chữ số 5

(MT 70)

Thêm, bớt trong phạm vi 5

 

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Ngôi nhà bé có dạng hình gì?

(CS 107- MT 68)

Tách gộp trong phạm vi 5

(CS 115)

Đếm, nhận biết số lượng và chữ số 6

(MT 58)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

(CS 106- MT 67)

Nhận biết khối cầu, khối trụ

(CS 107- MT 68)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

 

Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật

(CS 107- MT 68)

Đếm, nhận biết số lượng và chữ số 7

( CS 109)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

Tách gộp trong phạm vi 7

(MT 61)

Đếm, nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 8.

(CS 104)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

Tách gộp trong phạm vi 8

(CS 115)

Đếm, nhận biết số lượng và chữ số 9

(MT 63)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Xác định phải - trái

(CS 108- MT 69)

Đo lượng nước bằng một đơn vị đo

(CS 106- MT 67)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

Thêm, bớt trong phạm vi 9

 

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Tách, gộp trong phạm vi 10

(CS 105- MT 62)

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

a/  Chữ cái

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Làm quen o, ô, ơ

(CS 79) ,(MT 94)

2 / Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Bé học a, ă, â

(CS 88)

Làm quen và tập tô e, ê

(CS 88- MT 99)

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Bé học u, ư

(CS 88)

Bé học I, t, c

(CS 86)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Bé học b, d, đ

(CS 88)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

Làm quen n, m

(CS 79) ,(MT 94)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

Làm quen chữ l, h, k

(CS 79) ,(MT 94)

Tập tô q, p

(CS 88- MT 99)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

Làm quen chữ g, y

(CS 79) ,(MT 94)

Tập tô g, y

(CS 90)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Bé học l, h, k

(CS 88)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

Làm quen chữ x, s

(CS 79) ,(MT 94)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Tập tô x, s

(CS 91- MT 98)

b/ Văn học

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Chuyện “Bạn mới”

(CS 64)

Thơ “Tình bạn

(MT 88)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 63-MT 82)

2 / Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Thơ “Lời bé”

( MT 88)

Chuyện “Câu chuyện của tay trái, tay phải”

(CS 68)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 66- MT 85)

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Thơ “Mẹ của em

 

Kể chuyện sáng tạo

(MT 87)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Thơ “Bé làm bao nhiêu nghề

 

(MT 88)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 71)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

 

Thơ “Gà nở”

(MT 88)

Chuyện “Cá cầu vồng can đảm”

(MT 90)

Thơ “Giun đất”

(MT 88)

Kể chuyến sáng tạo

(CS 85)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

 

Thơ “Tết đang vào nhà”

(MT 88)

Chuyện “Cây tre trăm đốt”

(MT 89)

Chuyện “Sự tích hoa hồng”

 ( CS 73- MT 92)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 85)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

Thơ “Dán hoa tặng mẹ”

(MT 88)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 82- MT 97)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Thơ “Bình minh trong vườn”

(MT 88)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 85)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

 

Thơ “Quê em ở vùng biển”

(MT 88)

Chuyện “Sự tích hồ gươm”

(MT 95)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 83-MT 96)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Thơ “Gởi lời chào lớp 1”

(MT 85)

Kể chuyện sáng tạo

(CS 63)

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ XÃ HỘI

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Một số qui định của lớp

(CS 59- MT 102)

(CS 51)

2 / Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Không đi theo người lạ khi chưa được người thân cho phép

(CS 27-MT 100)

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Bé làm công việc nhà

(CS 33- MT 106), (MT 101), (MT 104)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Dạy trẻ kỹ năng làm việc nhóm

 (CS 49), (CS31- MT 107), (MT 119)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các con vật nguy hiểm

(CS 55), (CS 45)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

Chào hỏi lễ phép khi có khách

(CS 54- MT 115)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông

(CS 45), (CS 55)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm

(CS 55)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

Dạy trẻ về lòng biết ơn

(CS 36), (MT 112)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Dạy trẻ biết thích nghi với môi trường sinh hoạt mới

(MT 116), (MT 114), (MT 123)

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

a/ Âm nhạc

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Ca hát “Ngày vui của bé”

(CS 99), (CS 100-MT 128)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

Vận động múa “Tết trung thu”

(MT 129), (MT 137)

2 / Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Vận động “Khuôn mặt cười”

(MT 129) , (MT 137)

Nghe hát “Bàn tay mẹ”

(CS 101- MT 126)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125)

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”

(CS 101- MT 126)

Ca hát “Cả nhà đều yêu”

(CS 99), (CS 100-MT 128)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

Nghe hát “Màu áo chú bộ đội”

(CS 101- MT 126)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

Trò chơi âm nhạc

(CS 101- MT 126) ,(MT 136)

Nghe hát “Chú voi con ở Bản Đôn”

(CS 101- MT 126)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

Nghe hát “Lý cây bông”

(CS 101- MT 126)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

 

Ca hát “Em đi qua ngã tư đường phố”

(CS 99), (CS 100-MT 128)

Vận động “Bông hoa mừng cô

(MT 129) , (MT 137)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

Ca hát “Trời nắng, trời mưa”

(CS 99), (CS 100-MT 128)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

Ca hát “Quê hương tươi đẹp”

(CS 99), (CS 100-MT 128)

Trò chơi âm nhạc

(MT 125), (MT 136)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Vận động “Tạm biệt búp bê”

(MT 129) , (MT 137)

b/ Tạo hình

1/ Trường mầm non – tết trung thu

(Thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/9 đến ngày 01/10/2021)

Xé dán lồng đèn

(CS 102- MT 130)

Vẽ chân dung cô giáo

(CS 6), (MT 131), (MT 135)

2 / Khám phá bản thân

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 4/10 đến ngày 5/11/2021)

Dạy trẻ gấp khẩu trang

(MT 134)

Hướng dẫn trẻ làm hoa từ nguyên vật liệu sẵn có tại nhà

(CS 102- MT 130)

3/ Gia đình thân yêu của bé

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 8/11 đến ngày 03/12/2021)

Xé dán hoa tặng cô

(MT 132), (MT 135)

Nặn chén đũa ăn cơm

(MT 133)

Xé dán hình ngôi nhà

(MT 132), (MT 135)

4/ Ngành nghề- Ngày 22/12

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 6/12 đến ngày 24/12/2021)

Vẽ theo ý thích

(CS 103- MT 138), (MT 131), (MT 135)

Xé dán dụng cụ nghề nông

(MT 127), (MT 132)

5/ Động vật

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 27/12 đến ngày 21/1/2022)

 

Làm đồ chơi con trâu bằng lá cây

(MT 134)

Vẽ các loại côn trùng

(CS 6), (MT 131), (MT 135)

Nặn theo ý thích

(CS 103- MT 138), (MT 133)

6/ Thực vật- Tết nguyên đán

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 24/1 đến ngày 25/2/2022)

Nặn hoa quả mùa xuân

(CS 103- MT 138), (MT 133)

Vẽ trang trí đường diềm hoa lá xen kẽ

(CS 6), (MT 131), (MT 135)

Cắt dán theo ý thích

(CS 7), (CS 103- MT 138)

7/ Phương tiện giao thông- Ngày 8/3

( Thực hiện 4 tuần: từ ngày 28/2 đến ngày 25/3/2022)

Xé dán phương tiện giao thông đường bộ

(MT 132), (MT 127)

Gấp tàu thủy

(MT 134)

Căt dán theo ý thích

(CS 7), (CS 103- MT 138), (MT 127)

8/ Hiện tượng tự nhiên

( Thực hiện 3 tuần: từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2022)

Cắt dán quần áo theo mùa

(CS 7), (MT 132)

Vẽ trời mưa

(MT 131), (MT 127)

9/ Quê hương, thủ đô, Bác Hồ

(Thực hiện 3 tuần: từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2022)

Xé dán cảnh đẹp quê hương

(MT 132), (MT 135)

Vẽ tranh dâng Bác

(MT 131), (MT 127)

10/ Bé vào lớp 1

( Thực hiện 2 tuần: từ ngày 9/5 đến ngày 20/5/2022)

Gấp quyển vở

(MT 134)